Buy Safeמשלוחים חינם > החזרה עד שנה מיום הקניה! שירות לקוחות: 03-6547080

תקנון האתר

תנאי השימוש באתר

ברוכים באים לאתר meedot.com ("האתר") פרי פיתוח, של רוני, ליהי ואלי ובבעלות חברת רולי מור בע"מ.

האתר מספק שירותים בכפוף להודעות, ולתנאים שנקבעו ונרשמו בהסכם זה.  ("ההסכם"). בדרך כלל מנוסח ההסכם בלשון זכר אך מאליו מובן שהכוונה לזכר ונקבה.

כל שימוש בשירותים שלנו כפוף לכללים, להנחיות, למדיניות, ולתנאים החלים על שירות כזה, נשמרת לנו הזכות לשנות את האתר ואת התנאים בו בכל עת. גישה, גלישה או כל שימוש באתר מעיד על הסכמה לכל התנאים בהסכם, יש לקרא בעיון ומראש את ההסכם. אם אין הסכמה לתנאי מתנאי הסכם זה, אין לעשות שימוש באתר. מודגש, כי כל המשך של פעולה והתחברות לאתר מהווה הצהרה והסכמה להוראת ההסכם וכל תנאיו וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי ההסכם והתנאים בו.

לצורך הסכם זה, "משתמש" הוא כל אדם, לרבות חברה אשר רשאי להשתמש ולבצע פעולות באמצעות האתר בכפוף לתנאים המצטברים המפורטים להלן:


שימוש באתר

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו מעל גיל 18, או שהוא מבקר באתר תחת פיקוח הורה או אפוטרופוס ויש לו כתובת אי מייל אמיתית בו ישתמש וכרטיס אשראי בתוקף.

בכפוף לתנאי הסכם זה, אנו מעניקים רישיון מוגבל, ניתן לביטול, אינו ניתן להעברה והינו בלעדי לגישה ושימוש באתר רק לצורך קניות פריטים הנמכרים בו ולא שימוש בשמו של צד שלישי כלשהו, אלא כפי שמתיר ההסכם באופן מפורש ובכתב על ידי בעלי האתר. כל הפרה של "ההסכם" תביא להפסקה  מידית של הרישיון שהוענק בסעיף זה ללא הודעה מוקדמת.

להוציא את ההיתר בפסקה לעיל, לא ניתן לשכפל, להפיץ, להציג, למכור, להשכיר, לשדר, ליצר עבודות נגזרות, לתרגם, לשנות, לתכנת, להנדס לאחור, לפרק, לבצע עיצוב או להשתמש באתר זה או כל חלק ממנו, אלא אם כן ניתן לכך היתר מפורש של לפחות שניים מבעלי האתר ובכתב. לא ניתן לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע המופיע באתר או לעשות כל שימוש באתר או בחלק ממנו לטובת עסק אחר אלא אם כן הותר במפורש על ידי בעלי האתר מראש ובכתב. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לשירות, לסיים את התחשבנות, ו/ או לבטל הזמנות על פי שיקול דעתנו, לרבות, ללא הגבלה, אם לפי דעתנו התנהלות הלקוח מפרה את החוק או פוגעת באינטרסים שלנו.

לא ניתן, להפיץ או לפרסם בצורה אחרת דרך אתר זה כל תוכן, מידע, או חומר אחר ש :(א) פוגע או מפר זכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סימני שירות, סודות מסחריים, או זכויות קניין אחרות של אף אדם; (ב) לא ניתן לגרום להוצאת דיבה, לאיים, להשמיץ, להיות גס, לעשות מעשה מגונה, פורנוגרפי או כזה שעלול להביא לתביעה אזרחית או פלילית לפי החוק הישראלי או הבינלאומי (ג) כמו כן אסור למשתמש לגרום לבאגים, וירוסים, תולעים, דלתות מלכודות, סוסים טרויאניים או להחדיר קוד שמזיק לאתר או לכל תוכן הניתן באתר זה. כל שימוש בנתונים נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

הגישות או הדעות או האמירות המובעות באתר זה, הן של גולשים פרטיים המשתמשים באתר ואין הן מייצגות את הדעות של בעלי האתר ושל צדדים שלישיים ולעיתים של גולשים, והן לא בהכרח נעשו או נכתבו על ידי בעלי האתר.

קיימת אפשרות של הקצאת סיסמא וקוד זיהוי של חשבון למשתמשים. כדי לאפשר גישה ושימוש בחלקים מסוימים באתר. בכל פעם שנעשה שימוש בסיסמא או בקוד הזיהוי, ניתנת הרשאה לגשת ולהשתמש באתר באופן אשר מתיישב עם התנאים וההתניות של הסכם זה ואין לנו חובה לחקור הרשאה או מקור לכל גישה כזאת או שימוש באתר. האחריות לכל גישה ושימוש באתר זה באמצעות סיסמא וקוד זיהוי הינם על המשתמשים ובעלי הקוד והסיסמא. יש לשמור על הסיסמא וקוד הזיהוי בסודיות ולפנות אלינו מייד אם התברר על שימוש בלתי מורשה או בלתי ראוי בפרטים  או באתר.


ביקורות והערות

כל דבר שמתפרסם על ידי משתמשים באתר ו/או שסופק לנו על ידם, כולל, ללא הגבלה, רעיונות, ידע, טכניקות, שאלות, ביקורות, הערות, והצעות (ביחד "הגשות") יטופל כחומר בלתי חסוי וכל הזכויות הנובעות ממנו יהיו שייכות לאתר ותהיה לנו הזכות להשתמש בו ללא תמלוגים, בכל העולם, בצורה תמידית, כ"כ תהיה לנו הזכות: להעביר, להשתמש, להעתיק, להפיץ, להציג, לפרסם, לבצע, למכור, להשכיר, לשדר, להתאים, ליצור יצירות נגזרות מהגשות כאלה, בכל האמצעים, בכל צורה, מותר לנו לתרגם, לשנות, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, או לבצע עיצובים ושינויים בהגשות כאלה. כל ההגשות תהיינה באופן אוטומטי לרכוש בלעדי שלנו, ולא תוחזרנה. כל זאת אלא אם נקבע או נאמר במקום אחר בהסכם זה או באתר.

בנוסף לזכויות החלות על כל הוספה, כתיבה, פרסום, הערות או ביקורות לאתר, מוענקת לנו את הזכות להשתמש בשם הנשלח עם כל ביקורת, תגובה, או תוכן אחר, אם בכלל. לא יעשה שימוש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת, ולא יתחזה משתמש למישהו אחר מאשר לעצמו ולא יטעה אותנו או צדדים שלישיים כמקור של כל ההגשות או התוכן הנכתב על ידך. אנו רשאים, אך לא חייבים, להסיר, לערוך או לשנות כל תוכן (כולל הערות או ביקורות), מכל סיבה.


קניין רוחני

כל טקסט, גרפיקה, צלמיות, תמונות, כפתורים, קטעי אודיו ווידאו, ותוכנה (להלן, "תוכן"), שייך באופן בלעדי לבעלי האתר. האוסף, סידור, וההרכבה של כל התכנים באתר זה ("הלקט") שייכים באופן בלעדי לבעלי האתר. כל התוכנה המשמשת באתר זה ("תוכנה") היא רכושם של בעלי האתר או ספקי התוכנה שלה. התוכן והתוכנה מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים בישראל ובעולם. חנות הבגדים למידות 42 פלוס האינטרנטית www.meedot.com  (ועיצוביה), כל הסמלים האחרים, הסיסמאות, השמות המסחריים או המילים הם סימני מסחר רשום, סימני מסחר או בשירות סימנים של "החברה" ומוגנים לפי "הסכם" זה, שותפיה, ספקים או צדדים שלישיים. שימוש בכל אחד מסימני ההיכר שלנו או סימני שירות ללא הסכמתנו המפורשת של בעלי האתר  בכתב אסור בהחלט. לא ניתן להשתמש בסימן המסחרי או סימני שירות שלנו בהקשר לכל מוצר או שירות בדרכים שעלולות לגרום לבלבול או להטעיה בצורה כל שהיא. אסור  לאף אחד להשתמש בסימנים מסחרי או סימני שירות שלנו בכל דרך המזלזלת או מזיקה לנו. אסור לך להשתמש בכל הסימנים המסחריים או סימני שירות שלנו בתגיות, פרסום, כתב, דיבור או דרך אחרת ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב כאמור בזה.


מדיניות פרטיות

אנו לא משתמשים בפרטים ובנאמר או נכתב באתר כדי להפר את פרטיות המשתמשים, ונעשה הכול כדי לשמור ולהגן על פרטים אישיים.


סיום ותוצאות הסיום

בנוסף לכל סעד משפטי או שוויוני אחר, אנו עשויים, ללא הודעה מוקדמת, להפסיק באופן מידי את ההסכם או לבטל חלק או את כל הזכויות אשר הוענקו לך במסגרת הסכם זה. עם סיום הסכם זה, תחדל באופן מידי כל הגישה לאתר והשימוש בו. בנוסף לכל סעד משפטי או שוויוני אחר, נבטל לאלתר את כל הסיסמאות ו/או הקודים ו/או זיהוי החשבון אשר הונפק לך כדי למנוע את הגישה שלך להגיע לאתר זה במלואו או בחלקו. כל סיומו של ההסכם זה לא ישפיע על זכויותיהם וחובותיהם (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות אמורה, חובות תשלום) של הצדדים הנובעים מהשימוש שעשית לפני מועד הסיום של ההתקשרות. החברה יכולה על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש אם כי לקוחותינו הם הדבר היקר לנו ביותר ונשתדל להודיע על כל שינוי מבעוד מועד.

 

גישה בינלאומית

אתר זה מחובר לאינטרנט ולכן ניתן לגשת אליו מכל מקום בעולם. האתר   עשוי לכלול מוצרים או הפניות למוצרים שאינם זמינים מחוץ לישראל. כל הפניות האלה אינן מרמזות כי מוצרים כאלה יהיו זמינים בכל מקום בעולם. אם נכנסת לאתר מחוץ לישראל הנך אחראית לציית לחוקים ולתקנות המקומיים הנהוגים בארץ ממנה נכנסת בנוסף לכל ההגבלות הנ"ל.


כתב ויתור והגבלת האחריות

המכירה של כל המוצרים באתר זה, יסופקו על ידי דואר או שליחים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידנו. אתר זה עשוי לכלול אי דיוקים, טעויות או טעויות כתיב. אין אנו מתחייבים שהתוכן או החיבור יהיה רציף או נטול שגיאות.

במידה המותרת על פי חוק, לא נהיה אחראים לכל נזק מכל סוג הנובע משימוש באתר זה, לרבות, אך לא רק לנזקים עקיפים, מקריים, עונשים, החובות שלנו כולל בירור לכל נזק (ללא קשר לבסיס התביעה) לא תעלה על הסכום ששולם לנו בפועל על ידך בניקוי מה שהעברנו לצדדים שלישיים. 

רכישה באתר מהווה הסכמה לקבל חשבונית מס בדואר אלקטרוני. בכל מקרה שברצונך לקבל חשבונית בדרך אחרת יהיה עליך להודיע לנו מראש.


טעויות כתיב

במקרה ומוצר מצוין במחיר שגוי או במידע שגוי או טעות טיפוגרפית, תהיה לנו הזכות לסרב או לבטל הזמנות שבוצעו עבור המוצרים הללו. תהיה לנו את הזכות לסרב או לבטל הזמנות כאלה, אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב עבור הרכישה והזמנתך בוטלה, נוציא מיד זיכוי אל חשבון כרטיס האשראי שלך בסכום החיוב.


קישורים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים באינטרנט הנמצאים בבעלות ומופעלים על ידי צדדים שלישיים ואין אנו אחראים להפעלה או לתוכן הקיים או הממוקם בהם.


הפרה של זכויות יוצרים

אנו מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים. אם יש בך חשש כי עבודתך הועתקה באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא שלח לנו הודעה על כך באופן מידי.


פעולות למניעת נזק והפרה

מוסכם כי בעבור כל הפרה ממשית או איום על האתר, נוכל לעשות כל העולה על דעתנו כדי למנוע נזק גדול יותר או להימנע מלעשות פעולה או שניהם.

אנו זכאים להחזרי הוצאות אשר נאלצנו להוציא כדי למנוע רמאות או נזק עקב פעילות שנעשתה במזיד או בכדי לרמות או בכדי להטעות אותנו או את ספקינו או את לקוחותינו מן הצד המפר כולל שכר טרחת עו"ד.


חוק ישים

אתר זה נוצר ונשלט על ידינו במדינת ישראל. ככזה, חוקי מדינת ישראל ישלטו בתנאים, מבלי לתת תוקף לכל עקרון של קונפליקט, של חוקים ממדינות ומקומות אחרים, אם המשתמש ממדינה שאינה ישראל יהיה עליו להתחשב במגבלות הקיימות באותה מדינה בנוסף למגבלות החוק הישראלי, במקרה של קונפליקט החוק הישראלי יקבע.


סכסוכים

כל מחלוקת הקשורה בדרך כלשהי לביקור שלך באתר או למוצרים שרכשת באתר תוגש לבוררות חסויות בישראל, במשרד עו"ד אריאל שמר ושות', פרט לכך כל מי שהפר או איים להפר זכות רוחנית, זכות קניין, נוכל לבקש סעד ו/או צו מניעה מתאים או אחר בכל בית משפט ישראלי. הנך מסכים, ומוותר על הגנות של חוסר סמכות שיפוט אישי, לא יהיו לך טענות, ביחס למקום ולסמכות שיפוט בבתי המשפט בישראל או במשרד עו"ד שמר (בשלב ראשון) ובבתי המשפט בתל אביב בשלב שני. בוררות תחת תנאי שימוש אלה ייעשו בהתאם לכללי הבוררות המסחריים הנהוגים בישראל. הדין של הבורר אם יוסכם יהיה מחייב וניתן יהיה לקבל עליו אישור כפסק דין בכל בית משפט מוסמך. עד להיקף המרבי המוותר על פי החוק. במקרה של בוררות לפי הסכם זה תצורפנה כל ההוכחות והטענות בכל פנייה  והאחריות להשיגם הם על הצד המתלונן והמלין על הסכם זה, בין אם באמצעות הליכים ייצוגיים או בדרך אחרת. את מסכימה שללא קשר להתיישנות או לחוק המנוגד, כל תביעה או עילת תביעה נובעת, הקשורה לשימוש באתר או בהסכם זה תוגש בתוך שנה אחת (1) מזמן שהתרחשה או תהיה מושתקת לנצח.

כתובתנו

אנא שלח/י שאלות או הערות (שאינן קשורה להפרת זכויות יוצרים) לגבי אתר זה לרולי-מור בע"מ

רח' אבשלום חביב 4, ת"א  6949503

 

לקוחה יקרה אנו מאחלים לך שימוש מהנה באתר ומקווים שהדברים בהסכם התקבלו בהבנה.